Aktuellt

Kyrko- tillhörighet

Tillgänglighet

SÖNDAGSTANKAR


Reflektionerna över kommande söndags evangelietext under vinjetten Söndagstankar vill vara en hjälp att hitta en väg där tilliten kan få växa, och ge rum för ett allt djupare ja till att gå trons väg. Kyrkoårets tre serier av läsningar är inte synkroniserade med almanackans år, utan format utifrån frälsningshistorien. Bibelns berättelser om Jesu liv, betydelsen av hans försoningsdöd och uppståndelse belyses under kyrkoårets festrika första del för att under den andra delen av kyrkoåret, Trefaldighetstiden, tillämpas på hur vi växer till i tro och tillit.

De flesta av söndagsreflektionerna för kyrkoåret 2019 kan kännas igen från Söndagstankar för kyrkoåret 2016. Några reflektioner är nyskrivna. Det gäller främst för de söndagar som inte firades kyrkoåret 2016. Andra texter har i en del fall redigerats.

 

 

Bild av vit stola2 söndagen i Påsktiden, 28 april

Påskens vittnen

Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-5, Joh 21:15-19

Jesus frågar Petrus om vad som är Petrus djupaste längtan. Har kärleken från Gud kunnat få minnet av rädslan och sveket, förnekelsen på översteprästens gård några dagar tidigare att ge plats för upprättelsens möjlighet?

Jesus bekräftar nu uppdraget till Petrus, var en herde för den hjord, den församling, det Guds folk, för vilket försoningens verk på korset nu är fullbordat.

Buren av den kärlek som bär allt kan Petrus bottna på ett nytt och djupare sätt i sin överlåtelse till Kristus, befästas i sitt uppdrag och gå i tillitens visshet in i tjänst och uppdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hämta som PDF


Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Rektor, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppen förskola
fredag 26/4 kl.9:30
Hindås församlingshem

Högmässa
söndag 28/4 kl.11:00
Hindås kyrka

Öppen förskola
måndag 29/4 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med våfflor
tisdag 30/4 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Inget Öppet Hus idag
onsdag 1/5 kl.13:30
Rävlanda församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook