SÖNDAGSTANKAR

 

 4 sönd i Påsktiden, 22 april
Vägen till livet
Jes 54:7-10, Hebr 13:12-16, Joh 16:16-22

GT-texten
En kort tid, uttrycket går igen i evangeliets inledning denna dag. Guds frånvaro, upplevelsen av att inte se och förstå Guds vägar eller tycka sig erfara hans närvaro. Jesaja förmedlar trösten att det kommer en tid då känslan av frånvaro skall bytas i känsla av närvaro. En känsla som skall vara lika stark som den gång Herren så tydligt grep in och visade sin makt, som exv efter floden. (1 Mos 8)

Evangeliet
Vad är en kort tid? Inte konstigt att lärjungarna är frågande. Tid är konstant och kan uppdelas i proportionerligt lika delar; sekunder, minuter och timmar. Ändå är den upplevda tiden något helt annat. ”Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge” heter det i ett ordspråk. Men också kan det heta; ”att tiden släpar sig fram”.

Ställt i relation till den härlighet, den himmelska glädje, vilken Kristus kallar oss till är väntans tid på att den dagen skall gry, då tid blir till evighet, kort.

Vägen till detta (eviga) liv kan vara möda, umbäranden, lidande och mörker. Men ställt i relation till att en dag få se ansikte mot ansikte, att en dag få skåda det vi trodde här, är denna väg kort – och väntan värd mödan.

Herre, låt ingenting få skilja mig från din kärlek. Driv undan allt som vill hindra min överlåtelse och min åstundan efter dig.

 5 sönd i Påsktiden, 29 april
Att växa i tro
Hos 11:1-4, 1 Joh 4:10-16, Joh 16:5-11

GT-texten
Hosea, som verkade i Nordriket på 750 talet, ger bilden av Gud som kommer nära. Visar omsorg, söker gemenskap men blir avvisad. Och ändå fortsätter kärleken från Gud att söka sig väg till människan.

Baalsgudarnas lockelse. De omkringliggande folkens gudar. Offereld åt avgudabilder. Människans behov av riter och gudstro är konstant men den tar sig andra uttryck.

Trots Guds välgärningar i historien, med uttåget ur Egypten som den stora manifestationen, vänder människan Gud ryggen.

Evangeliet
Det finns både sorg och förväntan i dagens text. Lärjungarna fylls av sorg när de hör Jesus tala om att han är på väg bort ifrån dem. Att han skall lämna dem. Men efter Jesus följer inte tomrum. Jesus förbereder lärjungarna på fortsättningen. På livet på trons väg. Talar om att växa, fördjupas och allt mer bottna i tillit.

Hjälparen, skall komma. Detta tillitsfulla namn på den helige Ande – Hjälparen. Gud själv skall ge kraften, möjligheten och stödet till trons växt och fördjupning.

Anden skall öppna hjärtan för evangeliets innersida. Öppna hjärtan till att allt mer förstå vad synd, rättfärdighet och dom är. Ord och begrepp som vi ständigt behöver påminna oss, fördjupa vår kunskap om och upptäcka Guds kärleks tilltal i.

Andas ditt liv i mig, Herre. Säg till min själ att du är i mig, och jag i dig.

KOLLEKT: Riks- och Stiftskollekter bestäms centralt.  Församlingskollekt bestäms i samråd mellan kyrkvärd och tjänstgörande präst. Kollekten går att swisha, se särskild flik.

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Meditation/Tyst bön
onsdag 25/4 kl.18:00
Hindås kyrka

Veckomässa
onsdag 25/4 kl.18:30
Hindås kyrka

Lectio Divina - samtalsbibelstudium
onsdag 25/4 kl.19:00
Hindås församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 26/4 kl.12:30
Hindås kyrka och församlingshem

Vardagsmässa
fredag 27/4 kl.8:30
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook