SÖNDAGSTANKAR

 

 

12 sönd e Trefaldighet, 19 augusti
Friheten i Kristus
2 Mos 4:10-17, 2 Kor 3:4-8, Mark 7:31-37

GT-texten

Den försagde Moses. Ledaren som ser sin egen svaghet. Kraften som är Guds och inte människans egen. Uppdraget, att gå. Verktygen för uppdragets fullföljande skall Herren ge under färden. Aron som mun och staven som tecken på med vilken auktoritet Mose och Aron talar.

Evangeliet

Man kom till Jesus med en sjuk. Man bar fram en människas längtan och smärta till den man som man hört så mycket om, vars rykte gått före honom och som väckt så mycket förhoppningar.

Jesus rör vid den stumme och Jesus tar honom avsides. Behöver vi inte ibland avskildhet, stillhet både i inre och yttre bemärkelse, för att djupna i oss själva och våga ta fram det där som finns där och bli öppna mot Gud?

Den stumme kanske verkligen också är stum i sitt möte med Herren. Orden saknas honom konkret, han kan och har kanske inget att säga. Men han kommer med allt det i honom är. Han kommer och han låter sig beröras av den kärlek som bär allt, och som kan förvandla.

Det är ett under som beskrivs i texten. Ett under inför vilket de som verkligen kunde tala och höra, tystnar. Det är kanske därför Markus i vördnad och respekt för det som hände återger Herrens ord, så som det faktiskt lät den där gången. Markus förmår sig inte att översätta det, eller att ändra något i det: “Effata”. Effata, det var så han sade den där dagen, där uppe vid sjön.

Berörd av kärleken från Gud

Lägg, Herre, också i mig en ny lovsång, en ny jublande glädje över din närvaro och för alla dina löften. Lös min tunga till att kunna tala om dina under, och hjälp mig att allt intensivare lyssna efter och erfara din närvaro här i dag – i min vardag.

KOLLEKT: Riks- och Stiftskollekter bestäms centralt.  Församlingskollekt bestäms i samråd mellan kyrkvärd och tjänstgörande präst.

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa
söndag 26/8 kl.11:00
Björketorps kyrka

Högmässa
söndag 26/8 kl.11:00
Hindås kyrka

Högmässa
söndag 2/9 kl.11:00
Hindås kyrka

Öppen förskola
måndag 3/9 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppen förskola
fredag 7/9 kl.9:30
Hindås församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook