SÖNDAGSTANKAR

Reflektionerna över kommande söndags evangelie-text under vinjetten Söndagstankar vill vara en hjälp att hitta en väg där tilliten kan få växa, och ge rum för ett allt djupare ja till att gå trons väg. Kyrkoårets tre serier av läsningar är inte synkroniserade med almanackans år, utan format utifrån frälsningshistorien. Bibelns berättelser om Jesu liv, betydelsen av hans försoningsdöd och uppståndelse belyses under kyrkoårets festrika första del för att under den andra delen av kyrkoåret, Trefaldighetstiden, tillämpas på hur vi växer till i tro och tillit.

De flesta av söndagsreflektionerna för kyrkoåret 2019 kan kännas igen från Söndagstankar för kyrkoåret 2016. Några reflektioner är nyskrivna. Det gäller främst för de söndagar som inte firades kyrkoåret 2016. Andra texter har i en del fall redigerats.

Septuagesima, 17 februari  Nåd och tjänst                                                  Jona 3:10-4:11, Fil 1:3-11, Luk 17:7-10
Blickarna vänds nu från Julkretsens texter till Påsk och påskens förberedelsetid fastan. Septuagesima, söndagen som infaller i veckan 70 dagar före påsk. Påsken som ju är en rörlig helg och firas första söndag efter första fullmåne efter vårdagjämning. Nåd och tjänst är dagens överskrift. Det är så lätt att fastna i tanken att också nåden är något som måste förtjänas. I trons värld är nåden idel gåva och ges för intet. Tjänsten, uppdraget, att leva i Kristi efterföljd, och till medmänniskors tjänst, förmerar inte vår rätt till nåden, utan bekräftar den.

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppet Hus
onsdag 20/2 kl.13:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 21/2 kl.12:40
Hindås kyrka och församlingshem

Veckomässa
torsdag 21/2 kl.18:00
Björketorps kyrka

Samtalsgrupp Kristen tro i vår tid
torsdag 21/2 kl.18:30
Björketorps kyrka

Veckomässa
fredag 22/2 kl.8:30
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook