SÖNDAGSTANKAR

 

21 sönd e Trefaldighet, 21 oktober
Samhällsansvar
Jer 29:4-7, Rom 13:7-10, Matt 22:15-22

GT-texten
I världen, men inte av världen (Rm 12:2). Att söka samverkan och gemenskap till gemenskapens bästa, att leva i bön och förbön för allt och alla. Jeremia bär fram ett budskap om att söka det samhälles bästa i vilket folket kommer att leva landsflyktiga.

Det finns en dubbelhet i allt trons folks pilgrimsvandring, längtan hem tillbaka men också kallelsen till ett här och nu. Att alltid, trots omständigheterna kunna tacka Gud; inte för det som händer, men i allt som händer. (1Thess 5:18)

Evangeliet
En fråga som utmanar och ett svar som avväpnar. Fariseerna trodde sig ha hittat det perfekta dilemmat, hur Jesus än skulle svara skulle svaret bli en kritik antingen mot staten eller mot trons innersida.

Men Jesu svar vänder resonemanget och sätter fokus på en dubbel lojalitet, mot samhället och mot tron. Båda samtidigt och ingen av dem med rätt att på den andres bekostnad ta överhand.

Ett mynt med ett inpräglat värde och angivandet av tillhörighet. Herre, prägla din bild djupare i mitt hjärta så att jag ser min kallelse att älska dig, min nästa och mig själv över allt och kunna ställa mig själv till förfogande.

Ett mynt med två sidor

Hjälp mig, Herre, att alltid ge dig vad dig tillhör; mitt bön- och lovsångsoffer. Stärk min håg och vilja att alltid söka min nästas bästa, och vandra dina vägar – till välsignelse för mig själv och andra.

KOLLEKT: Riks- och Stiftskollekter bestäms centralt.  Församlingskollekt bestäms i samråd mellan kyrkvärd och tjänstgörande präst.

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Morgonbön
fredag 19/10 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Gudstjänst för små och stora
söndag 21/10 kl.11:00
Björketorps kyrka

Gudstjänst för små och stora
söndag 21/10 kl.11:00
Hindås kyrka

Öppen förskola
måndag 22/10 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus
tisdag 23/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook