SÖNDAGSTANKAR

 

Midsommardagen, 23 juni
Skapelsen
1 Mos 1:1-13, Apg 14:15-17, Joh 1:1-5

 GT-texten
De tre första skapelsedagarna, ur inte formas och springer fram en värld av skönhet med grönska och frukt, och allt är gott.

En skapelseakt framsprungen ur Guds eget hjärta.

Det finns en avsikt, ett mönster att upptäcka, att glädjas och förundras över.

Evangeliet
I kyrkans texter denna dag lyfts både skapelseberättelsen från 1 Mosebok och Johannesvangeliets tolkning av denna fram. Allt har en början. En början i en god avsikt, en akt av slösande fantasi och skaparkraft. Det är inte ett blint öde, en naturnödvändig explosion som är orsak till allt. Allt finns till därför att någon ville det.

Denne Någon tar i anspråk smällar och blixtar och dunder, för att ur intet låta allt träda fram – bli till och få form. Ett varmt älskande Fadershjärta anas, ett gudomligt Logos (Ord) som säger: Varde ljus, och det vart…

Och Ordet blir människa, tar kött i Jesus Kristus – och talar ansikte mot ansikte med människan – och kallar henne hem, tillbaka till Gud.

Skapelsen har en Skapare, en grund och ett ursprung – men också ett mål, att i Jesus Kristus finna vägen till Gud.

Skapelsens lovsång om livet som gåva

Allt skapat genom ditt Ord, Herre. Tack för det undret. Tack för ditt livgivande och uppehållande Ord.

Johannes Döparens dag, 24 juni
Den Högstes profet
Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1:5-17

 GT-texten
Jesajas ord om den som kallas i moderlivet och som med en skarp tunga frambär ett budskap för tankarna till Johannes med tillnamnet döparen.

Vid Marias besök hos Elisabeth spritter barnet Johannes till i Elisabeths liv och hälsar den likaså ännu ofödde Jesus.(Luk 1)

Johannes, vägröjarens, uppgift blir omvändelsepredikantens. Att kalla människor att bereda sig för mötet med den Gud skulle sända, Kristus. (Matt 3)

Evangeliet
Evangelietexten slutar: ”så att Herren får ett folk som är berett.” Johannes döparen bereder väg för Messias. I öknen skall ett rop ljud; Gör bättring, låt döpa er – Messias är nära. Ökenprofeten Johannes kärva stämma kommer att väcka genklang i människors hjärtan och ge en ny ingång för Gud.

Att bereda väg, röja undan så att själen hör, förstår och är beredd att ta emot är verklighet också idag. Också i vårt dagliga liv och djupare överlåtelse till Kristus behövs väg beredas för Ordets djupare ingång hos oss. Det finns både människor, händelser och erfarenheter i vår dagliga livssituation som idag får fungera som en Vägröjare för oss – så att vi tydligare ser och kan bejaka Guds väg i våra liv. Tack Gud för dem.

Vägröjaren Johannes

Bönhörd efter alla dessa år. Gör också mig uthållig, men bered mig också på ett oväntat möte och att du på ditt sätt och i din tid hör min bön.

 

 KOLLEKT: Riks- och Stiftskollekter bestäms centralt.  Församlingskollekt bestäms i samråd mellan kyrkvärd och tjänstgörande präst.

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa på Midsommardagen
lördag 23/6 kl.18:00
Hindås kyrka

Högmässa
söndag 24/6 kl.11:00
Björketorps kyrka

Sommar-Öppet Hus
tisdag 26/6 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Högmässa
söndag 1/7 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsutflykt
tisdag 3/7 kl.
Dagsutflykt till Bohuslän

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook