SÖNDAGSTANKAR

 

2 sönd i fastan, 25 februari
Den kämpande tron
1 Mos 32:22-31, 2 Kor 6:1-10, Matt 15:21-28

GT-texten
Jakobs kamp. Jakobs brottning med Gud. Jakobs envishet och Jakobs nya kallelse och namn.
Av Jakob blir Israel, den som kämpat med Gud och människor och segrat.

Jakob i dialog med Gud, ansikte mot ansikte med Gud (jfr Mose i 2 Mos 33:11) och ändå får Jakob leva. Ingen kan se Gud och leva heter det på andra ställen i Bibeln (exv 2 Mos 33:19)

Men Jakob är märkt för livet av sin (böne)kamp. Slaget mot höften ger men.

Vår tros brottning kan märka oss för livet. Men vi fortsätter vår vandring, och kamp, i förtröstan på att Gud ändå bär allt.

Evangeliet
Fastesöndagarna fokuserar på olika sätt det kristna livets växt och mognad. De är utsnitt av den undervisning som fornkyrkan gav till dopkandidaterna, inför de dop som oftast skedde påsknatten. Dopkandidaterna (katekumenerna) förbereddes på vad det innebär att tro, och att växa i tro och tillit. Till den kristna trons grundvillkor hör också dagar av frågor, av undran och brottning med alla ”varför”. För kvinnan i texten idag handlar det dels om sjukdom i familjen, dels om Jesus har ett ärende och budskap också till människor utanför Israel.

Kvinnans enträgna bön och uthållighet bär frukt, och vi får en bild av vad väntan i trons liv kan innebära – att Gud i sin tid och på sitt sätt visar oss på sin kärlek och trons möjlighet.

Kvinnan ger inte upp. Ingenting kan hindra hennes längtan efter att få bli berörd av Herren – för egen och sin dotters skull. Herre, fyll också mig med uthållighet och hjälp mig att inte ge upp, även om ja tycker att jag inte når fram med min bön eller ser någon frukt i min tro.

 

KOLLEKT: Riks- och Stiftskollekter bestäms centralt.  Församlingskollekt bestäms i samråd mellan kyrkvärd och tjänstgörande präst. Kollekten går att swisha, se särskild flik.

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Passionsandakt
torsdag 22/2 kl.12:40
Hindås kyrka

Öppet Hus med soppa
torsdag 22/2 kl.13:00
Hindås kyrka och församlingshem

Samtalskväll: Ansikte mot ansikte
torsdag 22/2 kl.18:30
Rävlanda församlingshem

Samtalsgrupp Ansikte mot ansikte
torsdag 22/2 kl.18:30
Rävlanda församlingshem

Vardagsmässa
fredag 23/2 kl.8:30
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook