Alla inlägg av admin

Söndagstankar


Reflektionerna över kommande söndags evangelietext under vinjetten Söndagstankar vill vara en hjälp att hitta en väg där tilliten kan få växa, och ge rum för ett allt djupare ja till att gå trons väg. Kyrkoårets tre serier av läsningar är inte synkroniserade med almanackans år, utan format utifrån frälsningshistorien. Bibelns berättelser om Jesu liv, betydelsen av hans försoningsdöd och uppståndelse belyses under kyrkoårets festrika första del för att under den andra delen av kyrkoåret, Trefaldighetstiden, tillämpas på hur vi växer till i tro och tillit.

De flesta av söndagsreflektionerna för kyrkoåret 2019 kan kännas igen från Söndagstankar för kyrkoåret 2016. Några reflektioner är nyskrivna. Det gäller främst för de söndagar som inte firades kyrkoåret 2016. Andra texter har i en del fall redigerats.

 

Bild av detalj av vit skrudHeliga Trefaldighets dag, 16 juni
Gud – Fader, Son och Ande
2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20

Missionsdagen är denna söndags alternativa namn. Evangeliet är Missions-, eller dopbefallningen, med uppdraget att gå ut i hela världen och ”göra lärjungar”, dra människor närmare och djupare in i Kristusmysteriet i och genom dopet i den tre-eniges namn och undervisningen om Guds vilja (bud). Till detta knyts Jesu löfte om att vara med intill tidens slut.

Missionsprojektet pågår alltjämt. Människor kommer till personlig tro och fokuserar sitt liv på evangeliet om hur Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.

Varje dopgudstjänst är en påminnelse om Jesu uppdrag till apostlarna, och varje människa som börjar att leva i och genom trons kraft är ett vittnesbörd om att Jesus håller sitt löfte och är nära och välsignar, också idag.

 

 

Hemsidan förändras

Vi påbörjar nu ett arbete med att friska upp församlingens hemsida. Bl.a. skall den fungera bättre på små skärmar och få ett något modernare utseende. Det mesta kommer ni att känna igen.

Under tiden arbetet pågår kan det hända att den ser väldigt annorlunda ut en period. Texter och fakta kommer inte att påverkas men vissa funktioner kanske flyttas eller inte fungerar som ni är vana vid.

Vi hoppas att ni kan ha överseende med eventuella olägenheter.